05 April 2016
Elizabeth Rahajeng - Orang Indonesia Pertama yang Menjadi Host di E! News Asia